2024.02.23., péntek - Alfréd
Nyíregyháza: 8o - 8o
Az ország 19 megyéjében

Ady bizonyítványán is nyomot hagyott, hogy kigúnyolta tanárait

Wolfy | 2024. február 12. - 08:30
Ady bizonyítványán is nyomot hagyott, hogy kigúnyolta tanárait

Az Antikvárium.hu kézirat- és könyvárverésén bukkant fel Ady Endre gimnáziumi bizonyítványa.

Ady Endre az elemi iskola befejezése után a nagykárolyi piarista gimnáziumba került. 1888-tól négy éven át tanult itt, és itt írta első verseit is. Ennek az időszaknak a dokumentuma a harmadik év végén kapott iskolai bizonyítványa, amely most az Antikvárium.hu kézirat- és könyvárverésén bukkant fel.

A kézzel kitöltött nyomtatvány arról tanúskodik, hogy költőnk mindenből jelesen teljesített, csak Kovács Endre osztályfőnök és Kozma tanár úr rontott egy-egy osztályzatot német és „tornázás” tantárgyból. Ady az előző és a rákövetkező évben is diáklapokat szerkesztett, a harmadikat azonban kihagyta. Később elmondta, mi volt az egy éves szilencium oka:

Lapot először Nagykárolyban csináltam Bogcha Pál barátommal a piaristák gimnáziumának második osztályában. E lappal pórul jártunk, holott modern, kitűnő revü volt, mert Bogcha is, én is prédikátumosan írtuk írásaink alá a nevünket, aztán egy derék, kegyes tanár kezébe került a lap.

Hogy mi lehetett ezekben a lapokban, nem tudni, de a költő öccse, Lajos szerint Ady „a károlyi években sűrjen írogatott verseket, de ezek a versek kivétel nélkül verses csúfolódások voltak tanulótársai vagy egy-egy kevéssé szimpatikus tanár ellen irányzott éllel”. Talán ezért is lett a magaviselete csak jó, és nem példás...

Mint minden bizonyítványból, ebből is egyetlen létezik. Jellegét tekintve kézirat, amely nagyon is hozzátartozik az Ady-jelenséghez. Vélhetően a családja, édesanyja tehette el, így őrződhetett meg nekünk, az utókornak.